dr. Barcza Zoltán

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok

 • meteorológus, ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék, Budapest, 1994 (diploma, a diplomamunka címe: Globális spektrális sekélyvíz modell adaptálása a hazai számítástechnikai környezetre)
 • meteorológus doktorandusz, ELTE TTK, 1995-1998 (Ph.D. fokozat, a disszertáció címe: Long term atmosphere/biosphere exchange of CO2 in Hungary)


Munkahelyek

 • 1994-1995 ELTE Meteorológiai Tanszék
 • 1995-1998 Doktorandusz hallgató, ELTE Meteorológiai Tanszék
 • 1998- ELTE Meteorológiai Tanszék (jelenleg egyetemi docens)


Nyelvismeret

 • angol (középfokú állami nyelvvizsga, 1992)
 • orosz (alapfok, 2000)


Tudományos szervezeti tagság, tisztségek, elnyert díjak

 • Magyar Meteorológiai Társaság tagság, 1991-től
 • 2. helyezés az 1995. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (Gödöllő) (A dolgozat címe: “Nyomanyag koncentráció elemzések mátrai expedíciós toronymérések alapján”. Szerzőtársam Mészáros Róbert volt)
 • A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium tanulmányi ösztöndíja, 1997/98
 • MTA Szádeczky-Kardoss Elemér publikációs díj, 2001
 • MTA X. osztály, Meteorológiai Tudományos Bizottságának köztestületi tagság
 • Bolyai János kutatási ösztöndíj, 2003-tól
 • Róna Zsigmond díj, 2004
 • Pro Meteorológia díj, 2009


Kutatási területek


Egyéb tudományos tevékenység

 • Részvétel - A bioszféra nettó széndioxid-kibocsátásának becslése Közép-Európában - című OTKA pályázatban (T23811). Témavezető: Dr. Haszpra László. Futamidő: 1997-2000.
 • Részvétel -– A planetáris határrétegben zajló tubulens folyamatok vizsgálata magyarországi mérések alapján - című Ifjúsági OTKA pályázatban. (F026642) Témavezető: Mészáros Róbertszék. Futamidő: 1998-2001.
 • Részvétel a -– Magyarország szélklímája, a szélenergia hasznosítása - című OTKA pályázatban. (T-015707) Témavezető: Dr. Bartholy Judit. Futamidő: 1995-1998
 • Részvétel a - Magyarország éghajlati képe új megfigyelési rendszerek, mérési technikák és matematikai módszerek felhasználásával -című OTKA pályázatban. (T026629) Témavezető:  Dr. Bartholy Judit. Futamidő: 1998-2001
 • Részvétel a - Felszín-légkör kölcsönhatások elemzése a NOPEX programban - című OTKA pályázatban. (T016183) Témavezető: dr. Weidinger Tamás. Futamidő: 1995-1998
 • Részvétel a - Magyarország éghajlati képe új megfigyelési rendszerek, mérési technikák ls módszerek felhasználásával - című FKFP pályázatban (FKFP-0193-97). Témavezető: dr. Bartholy Judit. Futamidő: 1997-2001.
 • Részvétel - MAKA pályázat (U.S.-Hungarian Scientific and Technological Joint Fund, JF. No. 501) Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 1996-1999.
 • Részvétel -– A légköri CO2 mérleg vizsgálata -mcímű Japán-Magyar körmányközi együttműködésben (JAP-28198). Témavezető: dr. Iványi Zsuzsanna. Futamidő: 1998-2000.
 • Részvétel - A szén-dioxid koncentráció és árammérések hosszú adatsorainak statisztikai és dinamikai alapú modellel történő értelmezése - című OTKA pályázatban (T032440). Témavezető: dr. Weidinger Tamás. Futamidő: 2000-2003.
 • Részvétel - az AEROCARB nevű EU5 pályázatban, melynek célja Európa szén-dioxid mérlegének mérése és modellezése (EVK2-CT-1999-00013). Témavezető: Dr. Bartholy Judit, Dr. Haszpra László. Futamidő: 2000-2002.
 • Témavezetés - az FKFP 0048/2001 nyilvántartási számú Árvízvédelmi töltések és geológiai környezetük komplex, minőségellenőrzött geofizikai vizsgálata - című. pályázatban. Futamidő: 2001-2004.
 • Részvétel - A CHIOTTO nevű EU5 pályázatban, melynek célja a magas mérőtornyok infrastruktúrájának javítása. Ezen belül a mi feladatunk a hegyhátsáli mérőtorony meglévő infrastruktúrájának fenntartása és kibővítése, valamint a direkt árammérés eredményeinek értékelése, és on-line adattovábbítása (EVK2-CT-2002-00163). Témavezető: Dr. Bartholy Judit, Dr. Haszpra László. Futamidő: 2002-2005.
 • Témavezetés - A CARBOEUROPE-IP nevű EU6 integrált projektben. A pályázat célja Európa szén-dioxid mérlegének megismerése és modellezése. Ezen belül a mi feladatunk a hegyhátsáli mérések üzemeltetése, valamint repülőgépes CO2 mérések végrehajtása Hegyhátsál térségében (GOCE-CT-2003-505572). Futamidő: 2004-2008.
 • Részvétel -Az ózon és a szén-dioxid áram mérése és modellezése kontinentális éghajlatú területen -– című OTKA pályázatban (F047242). Témavezető: dr. Mészáros Róbert. Futamidő: 2004-2006.
 • Részvétel - A bioszféra szerepe a légkör szén-dioxid tartalmának alakulásában - című OTKA pályázatban (T042941). Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2003-2006.
 • Részvétel - A széncsere monitorozása - című Japán-Magyar körmányközi együttműködésben (JAP-9/02). Témavezető: dr. Bartholy Judit. Futamidő: 2005-2006.
 • Részvétel - Magyarország CO2 mérlegének meghatározása -című, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott GVOP-3.2.1.-2004-04-0107/3.0  jelű infrastruktúra pályázatban. Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2005-2006.
 • Részvétel - Üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) mérlegének becslése a légkör és mezőgazdasági területek között Magyarországon - című, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott GVOP-2004-3.1.1 jelű K+F pályázatban. Témavezető: dr. Horváth László. Futamidő: 2005-2007.
 • Részvétel - CARBON balance drafting and new resources management tools according to Kyoto PROtocol (CARBON-PRO) - című INTERREG IIIB CADSES K+F EU pályázatban. Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2006-2007.
 • Részvétel - Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (CECILIA) - című EU6 Specific targeted research (STREP) K+F projectben. Témavezető: dr. Bartholy Judit. Futamidő: 2006-2008.
 • Témavezető - A légköri szén-dioxid vizsgálata - című Spanyol-Magyar körmányközi TéT együttműködésben (ESP-9/2006). Futamidő: 2007-2008.


Oktatási tapasztalat

 • számítástechnika, adatfeldolgozás - katonai meteorológiai szaktanfolyam, I. évfolyam
 • meteorológia - katonai meteorológiai szaktanfolyam, II. évfolyam
 • meteorológiai adatfeldolgozás - meteorológus képzés, III. évfolyam, IV. évfolyam
 • dinamikus modellezés - meteorológus képzés, IV. évfolyam
 • dinamikus meteorológia gyakorlat - meteorológus képzés, III. évfolyam
 • dinamikus meteorológia előadás - meteorológus képzés, III. évfolyam
 • meteorológia - földrajz, geográfus képzés, I. évfolyam
 • éghajlati adatok feldolgozása - meteorológus képzés, IV. évfolyam
 • speciális meteorológiai adatformátumok speciális kollégium - meteorológus képzés, V. évfolyam
 • geoinformatika - földtudomány BSc, II. évfolyam
 • meteorológiai adatfeldolgozás - földtudomány BSc, III. évfolyam
 • éghajlati adatok feldolgozása 1 - meteorológus BSc, III. évfolyam
 • meteorológiai adatfeldolgozás 2 - környezettan BSc, III. évfolyam
 • éghajlati adatok feldolgozása 2 - meteorológus MSc, I. évfolyam
 • előrejelzési informatika - meteorológus MSc, I. évfolyam
 • éghajlati adatok feldolgozása 1, 2 - meteorológus MSc, I. évfolyam


Szakdolgozati, tudományos diákköri munka témavezetés

diplomamunka tanszéki konzulens: Ladics Tamás, Rázsi András, Mesterházy András, Zsugyel Márton, Móring Andrea, Tüskés Boglárka, Németh Csilla
diplomamunka, szakdolgozat témavezetés: Hidy Dóra, Szabó Tamás, Guzmics Krisztián, Kovács Edina, Fassang Ágnes, Wenhardt Tamás, Zsiák Balázs, Kertész Szilvia, Káposztás Noémi, Sábitz Judit
Tudományos Diákköri Munka témavezetés: Tarczay Klára, Szabó Tamás, Hidy Dóra, Kovács Edina, Zsiák Balázs, Fassang Ágnes, Wenhardt Tamás, Richter Péter, Káposztás Noémi, Kovács Adrián, Sábitz Judit, Kelemen Fanni


Doktori (PhD) témavezetés

Dobor Laura, Balázs Borbála, Hidy Dóra, Pintér Krisztina

Válogatott publikációk

 • Haszpra, L., Barcza, Z., Bakwin, P. S., Berger, B. W., Davis, K. J., Weidinger, T., 2001. Measuring system for the long-term monitoring of biosphere/atmosphere exchange of carbon dioxide. J. Geophys. Res., 106: 3057-3070.
 • Barcza, Z., Haszpra, L., Kondo, H., Saigusa, N., Yamamoto, S., Bartholy, J., 2003. Carbon exchange of grass in Hungary. Tellus B, 55 (2), 187-196.
 • Bakwin, P. S., Davis, K. J.,Yi, C., Wofsy, S. C., Munger, J. W., Haszpra, L., Barcza, Z., 2004. Regional carbon dioxide fluxes from mixing ratio data. Tellus B, 56 (4), 301-311.
 • Haszpra, L., Barcza, Z., Davis, K. J., Tarczay, K., 2005. Long-term tall tower carbon dioxide flux monitoring over an area of mixed vegetation. Agricultural and Forest Meteorology, 132, 58-77.
 • Barcza, Z., Kern, A., Haszpra, L., Kljun, N., 2009. Spatial representativeness of tall tower eddy covariance measurements using remote sensing and footprint analysis. Agricultural and Forest Meteorology 149, 795-807. doi: 10.1016/j.agrformet.2008.10.021
 • Barcza, Z., Haszpra, L., Somogyi, Z., Hidy, D., Lovas, K., Churkina, G., Horváth, L., 2009. Estimation of the biospheric carbon dioxide balance of Hungary using the BIOME-BGC model. Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service 113, 203-219
 • Barcza, Z., Bondeau, A., Churkina, G., Ciais, Ph., Czóbel, Sz., Gelybó, Gy., Grosz, B., Haszpra, L., Hidy, D., Horváth, L., Machon, A., Pásztor, L., Somogyi, Z., Van Oost, K., 2011. Modeling of biosphere-atmosphere exchange of greenhouse gases - Model based biospheric greenhouse gas balance of Hungary. In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.). Springer