dr. Barcza Zoltán

Szakmai önéletrajz

2021. február

Személyes adatok

Születési hely, idő: Bonyhád, 1971. január 9.
E-mail: zoltan.barcza@ttk.elte.hu
ORCID: 0000-0002-1278-0636
Google Scholar ID: BZ0Fr1cAAAAJ
ResearcherID: G-3880-2014
Scopus ID: 6508134227
Publons: https://publons.com/researcher/571317/zoltan-barcza/
MTMT (publikációk): https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10011134


Tanulmányok és minősítések

- Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Bonyhád, 1985-1989 (érettségi)
- ELTE TTK, meteorológus szak, Budapest, 1989-1994 (okleveles meteorológus, jó fokozat, diplomamunka címe: "Globális spektrális sekélyvíz modell adaptálása a hazai számítástechnikai környezetre")
- ELTE TTK, Földrajz/Földtudomány Doktori Iskola, Budapest, 1995-1998 (Ph.D. fokozat, Summa Cum Laude minősítés, a disszertáció címe: "Long term atmosphere/biosphere exchange of CO2 in Hungary")
- ELTE TTK, habilitáció, 2012

Munkahelyek

1994-1995 ELTE Meteorológiai Tanszék
1995-1998 ELTE Meteorológiai Tanszék, doktorandusz hallgató
1998-2010 ELTE Meteorológiai Tanszék
2010-2012 ELTE Meteorológiai Tanszék, adjunktus, határozatlan idejű kinevezés
2012-2014 MTA Ökológiai Kutatóközpont, részmunkaidős tudományos főmunkatárs
2012-től ELTE Meteorológiai Tanszék, egyetemi docens, határozatlan idejű kinevezés
2018-tól Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences, részmunkaidő

Tudományos szervezeti tagság, tisztségek, elnyert díjak

- Magyar Meteorológiai Társaság tagság, 1991-től.
- 2. helyezés az 1995. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (Gödöllő)
- A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium tanulmányi ösztöndíja, 1997/98
- MTA Szádeczky-Kardoss Elemér publikációs díj, 2001
- MTA köztestületi tagság, 2002-től (X. osztály)
- Bolyai János kutatási ösztöndíj, 2003-tól
- Róna Zsigmond díj, 2004
- Pro Meteorológia díj, 2009
- Norbert Gerbier-MUMM International Award, World Meteorological Organization, 2012 (megosztott) (https://public.wmo.int/en/about-us/awards/norbert-gerbier-mumm-international-award)
- a Magyar Meteorológiai Társaság 2012. évi Szakirodalmi Nívódíja a "Klímaváltozás 2011 - Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére" című könyvben való társszerzőség miatt (megosztott díj)
- Magyar Meteorológiai Társaság választmányi tag, 2014 májustól
- MTA X. osztály, Meteorológiai Tudományos Bizottság tagság, 2017 őszétől
- NKFIH/OTKA Földtudomány 2/GEOEXT zsűri tagság, 2016-tól
- Légkör szerkesztőbizottsági tag, 2018 októbertől
- Atmosphere szerkesztőbizottsági tag, 2019 októbertől (https://www.mdpi.com/journal/atmosphere/editors)

Kutatási területek

- planetáris határréteg meteorológia, eddy kovariancia méréstechnika
- hosszú távú, direkt szén-dioxid kicserélődés meghatározása
- a vegetáció szénháztartásának meghatározása, a klimatikus hatások elemzése
- turbulens transzport forrásterületének meghatározása
- országos léptékű bioszférikus üvegházhatású gáz mérleg becslése
- biogeokémiai modellezés

Pályázatokban való részvétel, témavezetés

o Részvétel - A bioszféra nettó széndioxid-kibocsátásának becslése Közép-Európában - című OTKA pályázatban (T23811). Témavezető: Dr. Haszpra László. Futamidő: 1997-2000.
o Részvétel - A planetáris határrétegben zajló tubulens folyamatok vizsgálata magyarországi mérések alapján - című Ifjúsági OTKA pályázatban (F026642). Témavezető: Mészáros Róbert. Futamidő: 1998-2001.
o Részvétel - Magyarország szélklímája, a szélenergia hasznosítása - című OTKA pályázatban. (T-015707) Témavezető: Dr. Bartholy Judit. Futamidő: 1995-1998
o Részvétel - Magyarország éghajlati képe új megfigyelési rendszerek, mérési technikák és matematikai módszerek felhasználásával - című OTKA pályázatban (T026629). Témavezető: Dr. Bartholy Judit. Futamidő: 1998-2001
o Részvétel - Felszín-légkör kölcsönhatások elemzése a NOPEX programban - című OTKA pályázatban. (T016183). Témavezető: dr. Weidinger Tamás. Futamidő: 1995-1998
o Részvétel - Magyarország éghajlati képe új megfigyelési rendszerek, mérési technikák és módszerek felhasználásával - című FKFP pályázatban (FKFP-0193-97). Témavezető: dr. Bartholy Judit. Futamidő: 1997-2001.
o Részvétel - MAKA pályázat (U.S.-Hungarian Scientific and Technological Joint Fund, JF. No. 501). Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 1996-1999.
o Részvétel - A légköri CO2 mérleg vizsgálata - című Japán-Magyar körmányközi együttműködésben (JAP-28198). Témavezető: dr. Iványi Zsuzsanna. Futamidő: 1998-2000.
o Részvétel - A szén-dioxid koncentráció és árammérések hosszú adatsorainak statisztikai és dinamikai alapú modellel történő értelmezése - című OTKA pályázatban (T032440). Témavezető: dr. Weidinger Tamás. Futamidő: 2000-2003.
o Részvétel - Airborne European Regional Observations of the Carbon Balance (AEROCARB) - nevű EU5 pályázatban, melynek célja Európa szén-dioxid mérlegének mérése és modellezése (EVK2-CT-1999-00013). Témavezető: Dr. Bartholy Judit, Dr. Haszpra László. Futamidő: 2000-2002.
o Részvétel - GREENGRASS - nevű EU5 pályázatban, melynek célja az európai gyepek üvegházgáz mérlegének vizsgálata (EVK2-CT2001-00105). Témavezető: Dr. Tuba Zoltán. Futamidő: 2001-2004.
o Témavezető - Árvízvédelmi töltések és geológiai környezetük komplex, minőségellenőrzött geofizikai vizsgálata - című FKFP pályázatban (0048/2001). Futamidő: 2001-2004.
o Részvétel - Continuous High-Precision Tall Tower Observations of Greenhouse Gases (CHIOTTO) - nevű EU5 pályázatban, melynek célja az üvegházgázok mérésében részt vevő európai magas mérőtornyok infrastruktúrájának javítása. (EVK2-CT-2002-00163). Témavezető: Dr. Bartholy Judit, Dr. Haszpra László. Futamidő: 2002-2005.
o Témavezető - A CARBOEUROPE-IP nevű EU6 integrált projektben. A pályázat célja Európa szén-dioxid mérlegének megismerése és modellezése. Ezen belül a mi feladatunk a hegyhátsáli mérések üzemeltetése, valamint repülőgépes CO2 mérések végrehajtása Hegyhátsál térségében (GOCE-CT-2003-505572). Futamidő: 2004-2008.
o Részvétel - Az ózon és a szén-dioxid áram mérése és modellezése kontinentális éghajlatú területen - című OTKA pályázatban (F047242). Témavezető: dr. Mészáros Róbert. Futamidő: 2004-2006.
o Részvétel - A bioszféra szerepe a légkör szén-dioxid tartalmának alakulásában - című OTKA pályázatban (T042941). Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2003-2006.
o Részvétel - A széncsere monitorozása - című Japán-Magyar körmányközi együttműködésben (JAP-9/02). Témavezető: dr. Bartholy Judit. Futamidő: 2005-2006.
o Részvétel - Magyarország CO2 mérlegének meghatározása - című, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott GVOP-3.2.1.-2004-04-0107/3.0 jelű infrastruktúra pályázatban. Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2005-2006.
o Részvétel - Üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) mérlegének becslése a légkör és mezőgazdasági területek között Magyarországon - című, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott GVOP-2004-3.1.1 jelű K+F pályázatban. Témavezető: dr. Horváth László. Futamidő: 2005-2007.
o Részvétel - CARBON balance drafting and new resources management tools according to Kyoto PROtocol (CARBON-PRO) - című INTERREG IIIB CADSES K+F EU pályázatban. Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2006-2007.
o Részvétel - Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment (CECILIA) - című EU6 Specific targeted research (STREP) K+F projectben. Témavezető: dr. Bartholy Judit. Futamidő: 2006-2009.
o Témavezető - A légköri szén-dioxid vizsgálata - című Spanyol-Magyar körmányközi TéT együttműködésben (ESP-9/2006). Futamidő: 2008-2009.
o Részvétel - Global Earth Observation and Monitoring of the Atmosphere (GEOMON) - című EU6 Integrált Projektben (Project No. 036677). Témavezető: Philippe Ciais. Az ELTE a Commissariat a l'Energie Atomique (CEA) alvállalkozójaként vesz részt a munkában; témavezető az ELTE részéről: Barcza Zoltán. Futamidő: 2007-2010.
o Részvétel - Infrastructure for Measurements of the European Carbon Cycle (IMECC) - című EU6 Integrated Infrastructure Initiative (I3) projektben (Project No. 026188). Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2007-2011.
o Részvétel - Üvegházhatású gázok légköri mennyiségének és mérlegének alakulása Magyarországon - című OTKA/NKTH pályázatban (CK77550). Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2009. június - 2013. május.
o Részvétel - Greenhouse gas management in European land use systems (GHG-Europe) - című EU7 Projektben (EU contract No. 244122). Témavezető: Dr. Annette Freibauer. Az ELTE a Johann Heinrich von Thuenen Institute for Agricultural Climate Research (vTI-AK) alvállalkozójaként vesz részt a munkában; témavezető az ELTE részéről: Barcza Zoltán. Futamidő: 2010-2013.
o Részvétel - Biodiversity Virtual e-Laboratory (BioVeL) - című EU7 Projektben (EU contract No. RI-283359). Témavezető: Alex Hardisty. Futamidő: 2011 szeptember - 2014 augusztus.
o Részvétel - Integrated non-CO2 Greenhouse gas Observation System (InGOS) - című EU7 Projektben (EU Grant Agreement Number 284274). Témavezető: Alex Vermeulen. Futamidő: 2011.10.01.-2015.09.30.
o Részvétel - Preparatory action on climate in the Carpathian region - framework contract for in-depth assessments of vulnerability of environmental resources and ecosystem-based adaptation measures (CarpathCC) - című EU Projektben (ENV.D.1/FRA/2011/0006). Témavezető: Bálint Gábor, VITUKI. Futamidő: 2012-2013
o Témavezető - Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezése - című OTKA projektben (K104816). Futamidő: 2012-2016.
o Részvétel - Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security - című FACCE-JPI projektben. Knowledge Hub Coordination: Dr. Martin Banse. Futamidő: 2012-2015.
o Részvétel - Tipikus mezőgazdasági terület dinitrogén-oxid kibocsátásának vizsgálata - című OTKA projektben (K109764). Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2014-2017.
o Részvétel - Estimating and Forecasting Forest Ecosystem Productivity by Integrating Field Measurements, Remote Sensing and Modeling (EFFEctivity) - című projektben (Funding agency: Croatian Science Foundation; Project number: HRZZ-UIP-11-2013-2492). Futamidő: 2014-2017.
o Témavezető az ELTE részéről - Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért - című GINOP projektben (GINOP-2.3.2-15-2016-00028). Konzorciumvezető: Fodor Nándor (MTA ATK). Futamidő: 2017-2021.
o Részvétel - Advanced research supporting the forestry and wood-processing sector's adaptation to global change and the 4th industrial revolution (EVA 4.0) - című projektben (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803 financed by OP RDE, Czech Republic). Futamidő: 2018-2022.
o Részvétel - Magyarország üvegházgáz mérlegének pontosítása magas mérőtornyos mérések segítségével - című OTKA projektben (K129118). Témavezető: dr. Haszpra László. Futamidő: 2018-2021.
o Részvétel - Biotikus és abiotikus tényezők hatásának vizsgálata a Kárpát-medencében műholdas távérzékelés alapján - című OTKA projektben (FK128709). Témavezető: dr. Kern Anikó. Futamidő: 2018-2022.

Oktatási tapasztalat

Korábban oktatott tárgyak
számítástechnika, adatfeldolgozás - katonai meteorológiai szaktanfolyam, I. évfolyam
meteorológia - katonai meteorológiai szaktanfolyam, II. évfolyam
meteorológiai adatfeldolgozás - meteorológus képzés, III. évfolyam, IV. évfolyam
dinamikus modellezés - meteorológus képzés, IV. évfolyam
dinamikus meteorológia gyakorlat - meteorológus képzés, III. évfolyam
dinamikus meteorológia előadás - meteorológus képzés, III. évfolyam
meteorológia - földrajz, geográfus képzés, I. évfolyam
éghajlati adatok feldolgozása - meteorológus képzés, IV. évfolyam
ökológiai rendszerek modellezése - részvétel a PTE TTK Biológiai Intézet Hidrobiológiai Tanszék Környezettudomány MSc kurzusában (meghívott előadóként)
geoinformatika - földtudomány BSc, II. évfolyam
meteorológiai adatfeldolgozás - földtudomány BSc, III. évfolyam
éghajlati adatok feldolgozása 1 - meteorológus BSc, III. évfolyam
meteorológiai adatfeldolgozás 2 - környezettan BSc, III. évfolyam
speciális meteorológiai adatformátumok - speciális kollégium

Jelenleg oktatott tárgyak
éghajlati adatok feldolgozása 2 - meteorológus MSc, I. évfolyam
előrejelzési informatika - meteorológus MSc, I. évfolyam
éghajlati adatok feldolgozása 1, 2 - meteorológus MSc, I. évfolyam
dinamikus modellezés - meteorológus MSc, I. évfolyam
globális szénciklus - KDI doktori kurzus
angol nyelvű kurzusok tartása a Stipendium Hungaricum program keretén belül (a magyar kurzusok anyaga angolul)

Szakdolgozati, tudományos diákköri munka témavezetés

diplomamunka tanszéki konzulens - Ladics Tamás, Rázsi András, Mesterházy András, Zsugyel Márton, Móring Andrea, Tüskés Boglárka, Németh Csilla, Tajti Dávid, Kelemen Fanni, Lázár Dóra, Gaál Nikolett, Kozma Réka, Mátrai Amarilla, Szabó Zoltán Attila, Rusznyák Renáta, Balázs Zita Krisztina, Imen Ghamni, Tóth Boglárka, Tóth Anita, Deczki Zoltán, Boronyák Virgínia
diplomamunka, szakdolgozat témavezetés - Hidy Dóra, Szabó Tamás, Guzmics Krisztián, Kovács Edina, Fassang Ágnes, Wenhardt Tamás, Zsiák Balázs, Kertész Szilvia, Richter Péter, Káposztás Noémi, Kovács Adrián, Sábitz Judit, Dobor Laura, Balázs Zita Krisztina, Rada Mátyás Máté, Cséke Dóra, Sürge Evelin, Domján Diána, Szabó Beáta, Incze Dóra, Nagy Domonkos
Tudományos Diákköri Munka témavezetés - Tarczay Klára, Szabó Tamás, Hidy Dóra, Kovács Edina, Zsiák Balázs, Fassang Ágnes, Wenhardt Tamás, Móring Andrea, Richter Péter, Káposztás Noémi, Kovács Adrián, Sábitz Judit, Kelemen Fanni, Dobor Laura, Sürge Evelin, Incze Dóra

Doktori (PhD) témavezetés

Pintér Krisztina, Hidy Dóra, Gelybó Györgyi, Balázs Borbála, Dobor Laura, Lancz Dávid, Bottyán Emese, Dencső Márton, Hollós Roland, Dávid Réka Ágnes

Lektori/bírálói tevékenység

PhD értekezés bírálata - Mészáros Tamás (Pannon Egyetem), Koncz Péter Bertalan (Szent István Egyetem), Leelőssy Ádám (ELTE), Homonnai Viktória (ELTE)
lektori tevékenység tudományos folyóiratban - Agricultural and Forest Meteorology; Community Ecology; International Journal of Biometeorology; Ecological Modelling; Journal of Forest Science; Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics; Remote Sensing of Environment; Agriculture, Ecosystems and Environment; European Journal of Agronomy (https://publons.com/author/571317/zoltan-barcza#profile)
könyv lektorálása - Horák et al. (eds.), 2010: Advances in Geoinformation Technologies 2010.
OTKA pályázatok bírálata
Részvétel Kovács Ákos Domonkos doktori eljárásában (bizottsági tag)
Részvétel Móga János habilitációs eljárásában (bizottsági tag)
Részvétel Szalai Zoltán tanszékvezetői pályázatának bírálatában (bizottsági tag)
Részvétel Szépszó Gabriella doktori védésén (titkár)
Részvétel Kis Anna doktori védésén (bizottsági tag)
Részvétel Mona Tamás doktori védésén (bizottsági tag)
Részvétel Zacháry Dóra doktori védésén (bizottsági tag)

Tudománymetriai adatok

összes tudományos publikációinak száma: 331
referált publikációk száma: 64 (41 angol nyelvű)
könyvfejezetek száma: 18 (13 angol nyelvű, 5 magyar nyelvű)
összesített impakt faktor: 106
független hivatkozások száma: 1248 (ebből 1141 SCI)